سرطان دهانه رحم در دختران

در بسیاری از مراکز انجام تست پاپ اسمیر معمولا از سن بیست و یکسالگی توصیه میشود، در دخترهایی که سکس واژینال ندارند احتمال سرطان دهانه رحم کم است .

 

آیا تست پاپاسمیر برای دخترها لازم است ؟

دخترهایی که رابطه جنسی واژینال ندارند،‌ نیز احتمال سرطان دهانه رحم  دارند ،‌‌‌ پاپ اسمیر در این مورد کمک کننده است .

 

آیا تست پاپ اسمیر به بکارت صدمه نمیزند ؟

اگر شما دختر هستید و فعالیت سکسی واژینال ندارید انجام تست پاپ اسمیربرای شما همراه با کمی درد میباشد، هر چند که پاپ اسمیر فی نفسه ارزشمند میباشد .

 

آیا پاپ اسمیر فقط برای کسانی است که فعالیت جنسی دارند ؟

ویروس Hpv عامل اصلی سرطان دهانه رحم است ودر کسانی که از نظر سکسی فعالند یک ویروس شایع میباشد .همه خانمها حتی اگر فعالیت سکسی نداشته باشند مستعد سرطان دهانه رحم هستند .

 

آیا تمام کسانی که ویروس Hpv   دارند سرطان دهانه رحم میگیرند ؟

اغلب خانمهایی که ویروس Hpv دارند به سرطان دهانه رحم مبتلا نمیشوند وعوامل افزاینده دیگری مثل سیگار کشیدن همزمان با وجود ویروس Hpv و یا همزمانی  آلودگی آن شخص  به ویروس HPV با ویروس HIV   او را مستعد سرطان دهانه رحم میکنند .

 

آیا از طریق سرویس بهداشتی و توالت ویروس  Hpv(زگیل تناسلی) منتقل میشود ؟

 

ویروس Hpv (ویروس زگیل تناسلی)   که عامل سرطان دهانه رحم میباشد از طریق دهان  آلوده به ویروس hpv ، پوست  الوده به ویروس HPV و یا  آلت جنسی فردی که این وبروس را دارد منتقل میشود .

این ویروس حتی از طریق مالش پوست فردی که آلوده به این ویروس میباشد اما زگیل ظاهری ندارد هم منتقل میشود .

این ویروس از طریق توالت  فرنگی و دستگیره در و لباسهاس مشترک و حوله منتقل نمیشود .

در بسیاری از مراکز انجام تست پاپ اسمیر معمولا از سن بیست و یکسالگی توصیه میشود، در دخترهایی که سکس واژینال ندارند احتمال سرطان دهانه رحم کم است .

 

آیا تست پاپاسمیر برای دخترها لازم است ؟

دخترهایی که رابطه جنسی واژینال ندارند،‌ نیز احتمال سرطان دهانه رحم  دارند ،‌‌‌ پاپ اسمیر در این مورد کمک کننده است .

 

آیا تست پاپ اسمیر به بکارت صدمه نمیزند ؟

اگر شما دختر هستید و فعالیت سکسی واژینال ندارید انجام تست پاپ اسمیربرای شما همراه با کمی درد میباشد، هر چند که پاپ اسمیر فی نفسه ارزشمند میباشد .

 

آیا پاپ اسمیر فقط برای کسانی است که فعالیت جنسی دارند ؟

ویروس Hpv عامل اصلی سرطان دهانه رحم است ودر کسانی که از نظر سکسی فعالند یک ویروس شایع میباشد .همه خانمها حتی اگر فعالیت سکسی نداشته باشند مستعد سرطان دهانه رحم هستند .

 

آیا تمام کسانی که ویروس Hpv   دارند سرطان دهانه رحم میگیرند ؟

اغلب خانمهایی که ویروس Hpv دارند به سرطان دهانه رحم مبتلا نمیشوند وعوامل افزاینده دیگری مثل سیگار کشیدن وهمزمان  آلودگی آن شخص  با ویروس HIV   او را مستعد سرطان دهانه رحم میکنند .

 

    

 

آیا از طریق سرویس بهداشتی و توالت ویروس  Hpv(زگیل تناسلی) منتقل میشود ؟

ویروس Hpv (ویروس زگیل تناسلی)   که عامل سرطان دهانه رحم میباشد از طریق دهان  آلوده به زگیل ، پوست  الوده به زگیل و آلت جنسی فردی که این وبروس را دارد منتقل میشود .

این ویروس حتی از طریق مالش پوست فردی که آلوده به این ویروس میباشد اما زگیل ظاهری ندارد هم منتقل میشود .

این ویروس از طریق توالت  فرنگی و دستگیره در و لباسهاس مشترک و حوله منتقل نمیشود .

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
بالا