موقعیت جفت در بارداری

جفت رابط بین مادر و جنین است و در واقع ارتباط خونی بین مادر و جنین از طریق جفت برقرار می شود، حتی از طریق جفت اکسیژن و مواد لازم را دریافت می کند، در واقع جفت نقش روده را برای جنین بازی می کند و ادامه ی حیات جنین به آن وابسته است .

جفت انواع مختلفی دارد و نسبت به محل قرار گیری می تواند شرایط خاصی را برای مادران باردار ایجاد نماید .

 

انواع جفت از نظر محل قرارگیری

به طور طبیعی جفت در هر جا که جنین اولیه لانه گزینی کند رشد کرده و بزرگ می شود. موقعیت جفت بستگی به موقعیت جنین داشته و بسته به محل قرار گیری درون رحم نام های مختلفی را به خود اختصاص می دهد .

- جفت خلفی (Posterior)

زمانی که پشت در دیواره پشتی رحم قرار بگیرد جفت خلفی نام دارد .

- جفت قدامی(Anterior)

در جفت قدامی ، محل لانه گزینی جفتدر دیواره‌ی جلویی رحم قرار دارد .

 - جفت فوندال(Fondal)

در چنین شرایطی جفت در بالاترین قسمت رحم لانه گزینی می کند و در بالای رحم قرار دارد.

جفت جانبی (Lateral) 

جفت در پایین یا راست رحم قرار می گیرد.

- جفت پایین (Low lying) 

جفت در قسمت های تحتانی رحم قرار می گیرد.

زمانی که جفت میزان قابل توجهی از مواد غذایی را در اختیار داشته باشد، این مواد اضافی را ذخیره می کند و در زمان نیاز جنین به ماده غذایی آن را به طرف جنین هدایت می کند . جفت با خاصیتی که دارد مانع میکروب ها شده باکتری ها را از جنین دور می کند ، به طور کلی جفت برخی از “آنتی کر” ها و “آنتی ژن” های خون مادر را نیز از خود عبور می دهد. ویتامین ها و هورمون ها نیز در صورت مصرف مادر به جنین منتقل می شود ، البته به یاد داشته باشید که برخی از داروها با مصرف مادر باردار از طریق جفت به جنین منتقل می شود به همین منظور نیز پزشک مصرف هیچگونه دارویی را در دوران بارداری توصیه نمی کند.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
بالا