اعتیاد زوجین به رابطه جنسی

چه تفاوتی بین شخصی که از لحاظ جنسی معتاد است با فردی که از لحاظ جنسی بسیار فعال است وجود دارد:

شخصی که از لحاظ جنسی بسیار فعال است با داشتن رابطه جنسی راضی میشود. در واقع این رابطه برای او جایگزین چیز دیگری نیست. زمانی که همسر او به او میگوید" نه " برای آنها به این مفهوم نیست که کاملاً از طرف همسرشان رد شده اند و باعث نمی شود که آنها خانه را ترک گفته و دست به اعمال دیگری بزنند. اگر شما چنین رفتارهایی از خود نشان میدهید، ممکن است از لحاظ جنسی معتاد باشید.

آیا ممکن است شخصی به خود ارضایی یا استمنا معتاد شود؟

بله، این یکی از عمده ترین شکلهای اعتیاد جنسی است. این اعتیاد تقریباً اولین رفتار جنسی ما بوده است که به طور مرتب تکرار می شده و از جایی شروع میشود، که شخص به سن بلوغ رسیده از لحاظ جنسی در فشار قرار میگیرد و بر خلاف بقیه ویژگیهای اکتسابی تا مدت زیادی فعال میماند.

هرزه نگاری ( پورنوگرافی) چه نقشی در اعتیاد جنسی بازی میکند؟

برای اغلب معتادین جنسی ترکیبی از پورنوگرافی و خود ارضایی اساس اعتیاد آنها را تشکیل میدهد. بسیاری از معتادین برای آزادی از این ترکیب با مشکلات بزرگی مواجه میشوند. پورنوگرافی به همراه تخیلات دنیایی غیر واقعی برای شخص معتاد به وجود میآورد که در سرتاسر دوران نوجوانی و بقیه مراحل رشد همراه او میماند و برای آنها یک رابطه جنسی غیر واقعی بوجود میآورد که باعث میشود تا از لحاظ جنسی و احساسی به استقلال برسند و قبل از اینکه به طور واقعی با یک شخص واقعی ارتباط جنسی داشته باشند، صدها بار این رابطه را به صورت غیر واقعی برقرار کرده اند.

آیا ممکن است شخصی از لحاظ جنسی معتاد باشد ولی با زوج یا زوجه خود رابطه جنسی نداشته باشد؟

بله این مرحله بعدی اعتیاد جنسی است و که آن را آنورکسیای جنسی یا بی میلی جنسی مینامند. در این مرحله شخص معتاد ترجیح میدهد به جای رابطه جنسی صحیح با همسرش، به دنیای تخیلات خود و ارتباط جنسی در تخیلات خود بپردازد. شخص معتاد/بی میل از داشتن رابطه جنسی با همسر خود امتناع میکند و در نتیجه این زوج به صورت نامرتب رابطه جنسی خواهند داشت و آن هم به اصرار زوج سالم و نه شخص معتاد.

از دید یک زوج یا زوجه، زندگی با شخص معتاد چگونه است؟

زنان و شوهران شخصی که از لحاظ جنسی معتاد است، احساسات مشابهی را گزارش کرده اند. احساس تنهایی احساسی که تقریباً درهمه موارد مشترک است. این احساس که او نمیتواند شخص راحتی باشد و در مورد خود واقعی اش صحبت کند نیز یکی از احساسات است.

احساس ناامیدی از این مسئله که شما نمی توانید کاری برای آنها انجام دهید. و احساس خشم از برآورده نشدن بسیاری از احساسات . چیزی است که در بسیاری از افراد مخصوصاً زنان اشخاص معتاد دیده شده است.

آیا زوج یا زوجه شخص معتاد جنسی می تواند به او کمک کند؟ حتی اگر او این کمک را رد کند؟

بله، حتی اگر شخص معتاد این مسئله را نپذیرد و یا آن را انکار نماید، همسر او میتواند برای خود کمک و حمایت دریافت کند. احساس خشم، باختن، تنهایی و بسیاری احساسات دیگر در طول سالها زندگی با اعتیاد بر روی زندگی شخص تاثیر میگذارد.

این احساسات باید درمان شوند، چه همسر شخص معتاد با او بماند یا نه. این اعتیاد به شما به عنوان همسر هیچ ارتباطی ندارد. اعتیاد جنسی شخص معتاد بسیار قبل از اینکه او شما را ملاقات کند شروع شده بود. این اعتیاد جنسی رشد خواهد کرد و هر کسی را که با شخص معتاد ارتباط دارد تحت تأثیر قرار خواهد داد.

آیا درمانی برای اعتیاد جنسی وجود دارد؟

بله ، برای اعتیاد جنسی نیز درمان وجود دارد. این درمان زمان و کار زیادی میبرد، مخصوصاً در سال اول درمان. اما با کمک هدفمندانه شخص معتاد جنسی میتواند آزادی را تجربه کرده، در احساسات، روابط، موضوعات جنسی، مسائل مالی و حتی اوضاع روحانی ترمیم و خوشی را تجربه کند.

ازدواجهایی دیده شده که پس از بهبودی شخص معتاد، ترمیم شده اند. اشخاص معتاد پس از درمان زندگی بسیار شادی را تجربه خواهند کرد، بیشتر از چیزی که تصورش را بکنند.

آیا در زمینه اعتیاد جنسی تحقیقاتی نیز در دسترس است؟

بله تحقیقاتی در زمینه اعتیاد جنسی انجام می شود.

آیا امکان دارد زنان نیز از لحاظ جنسی معتاد باشند؟

بله، تعداد زنانی که برای معالجه اعتیاد جنسی شان اقدام میکنند روز به روز در حال افزایش است. عملکردها همان است. شامل خود ارضائی، پورنوگرافی، اینترنت و روابط نامشروع می باشد .

آیا راهی وجود دارد تا به فرزندانمان در این زمنیه کمک کنیم؟

بله با وجود اینکه، بسیاری از افرادی که برای معالجه مراجعه کرده اند، اذعان نموده اند که پدرانشان نیز با اعتیاد جنسی درگیر بوده اند و درگیر مشکلاتی نظیر پورنوگرافی، عادتهای جنسی و هرزگی بوده اند. آنها همچنین از نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با امور جنسی رنج می بردند.

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
بالا